نتایج جست و جو برای

شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی

مدارک لازم برای تعویض پلاک هنگام نقل و انتقال وسیله نقلیه

مدارک لازم برای تعویض پلاک هنگام نقل و انتقال وسیله نقلیه عبارتند از:اصل سند مالکیت وسیله ی نقلیه که کارخانه ی تولیدکننده آن را صادر کرده است و کپی آن اصل کارت شناسایی وسیله ی نقلیه و کپی آن،اصل ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه عبارتند از:اصل و کپی مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی)،برگه ی کروکی افسر پلیس در صحنه ی حادثه،برگه ‌های بازجویی افسر پلیس مربوطه از راننده ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم جهت شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی

مدارک لازم جهت شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی عبارتند از: حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه خودرودرمرکزتعویض پلاک میثم درتهران وشماره گذاری مرکزاستانها،ارائه کاردکس برای خودروهایی که ت ...

اطلاعات کامل