نتایج جست و جو برای

معدن

مدارک لازم برای گرفتن مجوز اكتشاف معدن

مدارک لازم برای مدارک لازم برای گرفتن مجوز اكتشاف معدن عبارتند از : اصل و كپی شناسنامه برای اشخاص حقیقی، اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی، سه برگ اصل و کپی نقشه ی توپوگرافی محل، فرم درخواست مج ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن گواهی كشف معدن

مدارک لازم برای گرفتن گواهی كشف معدن عبارتند از:تعیین حجم عملیات به صورت روزمینی و زیرزمینی،تعیین حجم مواد منفجره و مصالح مصرفی،ارائه ی نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی،تعیین هزینه ی اجرای عمل ...

اطلاعات کامل