نتایج جست و جو برای

ویزا

مدارک لازم جهت اخذ ویزا برای مهمان خارجی توسط شرکت ها و سازمان ها

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا برای مهمان خارجی عبارتند از:نام شرکت یا موسسه،نام مدیر عامل ،شماره شناسنامه و کد ملی مدیرعامل،آدرس محل کار،ایمیل (جواب درخواست شما به این آدرس ایمیل خواهد آمد.)،موض ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای دریافت ویزای بلند مدت دانشجویی فرانسه

مدارک لازم برای دریافت ویزای بلند مدت عبارتند از:رسید با نام کاربری،فرم درخواست ویزا،یک عدد عکس جدید، رنگی، پاسپورت بانضمام کپی تمام ویزاهای شنگن اخذ شده تا آن زمان و نیز کپی تمام مهرهای ورود و ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی ایتالیا

برای دریافت ویزای دانشجویی ایتالیا نیاز به این مدارک می باشد:دو عدد عکس جدید، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روشن، در ابعاد 3.5 در 4.5 سانتی متر. باید توجه داشت که چهره فر ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی ایتالیا

مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی ایتالیا عبارتند از:فرم درخواست ویزای کوتاه مدت: در بخش بعدی به تشریح در مورد این مدرک و نحوه ی ارائه ی آن توضیح داده شده است. این فرم رایگان است و در دو شکل A3 و A4 ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی فرانسه

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی فرانسه شامل مدارک زیر می باشند: فرم درخواست ویزای کوتاه مدت،یک عدد عکس جدید، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روشن، در ابعاد 3.5 در ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای بلند مدت دانشجویی آلمان

مدارک لازم جهت درخواست ویزای بلند مدت دانشجویی آلمان عبارتند از:دوعدد فرم درخواست ویزای اقامت بلندمدت،دو عدد عکس جدید، گذرنامه ای، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روش ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی هلند

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی هلند شامل مدارک زیر می باشند: فرم درخواست ویزای هلند،دو عدد عکس 3.5 در 4.5 سانتی متر، رنگی، جدید، زمینه سفید و از رو به رو،پاسپورت بانضمام کپی تمام ویزاهای اخ ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی آلمان

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی آلمان شامل مدارک زیر می باشد: فرم درخواست ویزا،پرسشنامه ی حفاظتی امنیتی تکمیل شده و با امضاء،دوعددعکس جدید، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پو ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی هلند

مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی هلند عبارتنداز: فرم درخواست ویزا،چهارعددعکس 3.5 در 4.5 سانتی متر، پاسپورتی و جدید،اصل پاسپورت به همراه کپی تمام ویزاهایی که تا الان دریافت کردید + کپی تمام ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای ویزای شینگن

مدارک مورد نیاز برای ویزای شینگن عبارتند از:فرم درخواست ویزا،شناسنامه و کارت ملی ایرانی،سه قطعه عکس ۴×۶،گذرنامه،اسناد ملکی،شغلی و مالی،بیمه مسافرتی ...

اطلاعات کامل