نتایج جست و جو برای

پیرایشگاه

مدارک لازم برای تاسیس پیرایشگاه یا آرایشگاه مردانه و یا زنانه

مدارک لازم برای تاسیس پیرایشگاه یا آرایشگاه مردانه و یا زنانه عبارتند از:فرم درخواست تاسیس واحد صنفی که در ادارات موجود می باشد،اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه،اصل و كپي كارت ملي،اصل و كپي كارت پ ...

اطلاعات کامل