مدارك لازم متقاضیان حقوقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی

ارسال به دیگرانtelegram

مدارك مورد نیاز متقاضیان حقوقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی (دستگاه POS)

 • اصل و کپی شناسنامه تمام اشخاص صاحب امضا طبق آخرین تغییرات روزنامه ی رسمی واحد صنفی
 • اصل و کپی کارت ملی تمام اشخاص صاحب امضا طبق آخرین تغییرات روزنامه ی رسمی واحد صنفی
 • اصل و کپی قبض تلفن فروشگاه (برای دستگاه های کارت خوان ثابت)
 • اصل و کپی سند مالکیت سیم کارت (برای دستگاه های سیار)
 • اصل و کپی پاسپورت (برای اتباع خارجی صاحب امضاء)
 • مدارک تایید کننده ی نداشتن مطالبات معوق در بانک ها
 • مدارک تایید کننده ی نداشتن چک برگشتی 
 • اصل و کپی پروانه کسب و مجوزهای فعالیت، عاملیت یا نمایندگی، از نهادهای مربوطه
 • اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی و معتبر دارای کد رهگیری برای محل کسب
 • کپی آخرین تغییرات روزنامه ی رسمی واحد صنفی و آگهی تاسیس
 • کپی اساسنامه ی شرکت یا موسسه ی حقوقی مربوطه

مراحل انجام کار:
مراجعه به شعب بانک ها،ارائه ی مدارک لازم،گرفتن استعلام های مربوطه،افتتاح حساب مربوطه،نصب و راه اندازی دستگاه در محل فروشگاه.قیمت دستگاه های کارت خوان بین ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان بوده و برای هر تراکنش این دستگاه ها، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰تومان از حساب دارنده ی دستگاه کسر خواهد شد. بین ۴ تا ۲۰ روز و بسته به بانک مورد نظر برای دریافت، نصب و راه اندازی این دستگاه ها زمان لازم است.