مدارک لازم برای تعویض، تمدید، دریافت المثنی و ابطال دفترچه بیمه سلامت ایرانیان

ارسال به دیگرانtelegram

سازمان بیمه سلامت ایران وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تمام ایرانی هایی که بیمه ندارند، بیمه ی سلامت ایرانیان را ارائه می دهد. مبلغ حق بیمه ی پرداختی هر فرد برای یکسال طبق نرخ تصویب شده ی دولت در همان سال تعیین می شود. برای امسال، این حق بیمه برابر ۵۰درصد حق بیمه ی سرانه ی مصوب بوده و از۵۰درصد باقیمانده، ۳۵درصد هم در صورت نیازمند بودن افراد، به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی، در قالب تخفیف لحاظ شده و در اینصورت، افراد متقاضی صرفاً ۱۵درصد از مبلغ حق بیمه ی سرانه ی مصوب را پرداخت می کنند. اعتبار این دفترچه های بیمه،  یکساله خواهد بود. 

مدارک مورد نیاز برای تعویض، تمدید، دریافت المثنی و ابطال دفترچه بیمه سلامت ایرانیان

برای تعویض:

 • دفترچه ی بیمه ی قبلی
 • دو عدد عکس ۴*۳ جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای ۲ سال

درخواست المثنی:

 • فرم درخواست صدور دفترچه ی المثنی
 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 • دو عدد عکس ۴*۳ جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای ۲ سال

برای تمدید:

 • فرم درخواست بیمه ی جدید و صدور دفترچه
 • فرم اظهارنامه ی عدم توانایی مالی
 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • دو عدد عکس ۴*۳ جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای ۲ سال

برای ابطال:

 • فرم اظهارنامه ی کتبی ابطال بیمه
 • دفترچه ی بیمه ی موجود دارای اعتبار

مراحل انجام کار:
مراجعه به کلیه ی ادارات سازمان بیمه سلامت ایرانیان و شعب مربوطه و نیز دفاتر پیشخوان دولت تعیین شده،تکمیل فرم های درخواست مذکور،پرداخت هزینه های مربوطه،مبلغ صدور دفترچه ۱هزار تومان برای هر جلد است و هزینه ی حق بیمه در موارد تمدید بیمه طبق توضیحات مذکور در ابتدای مطلب محاسبه می شود که برای سال جاری ۳۰۰هزار تومان است. کارمزد صدور دفترچه در دفاتر پیشخوان دولت و مراکز معتبر مذکور ۲هزار تومان می باشد.تعویض، تمدید و ابطال بیمه و دفترچه بصورت آنی انجام شده و دریافت دفترچه ی بیمه ی سلامت المثنی ممکن است بین یک هفته تا ۱۰روز کاری زمان ببرد.