مدارک لازم برای تغییر نام خانوادگی فرد در شناسنامه

ارسال به دیگرانtelegram

چه نام های خانوادگی هایی را می شود تغییر داد؟

نام های خانوادگی بیشتر از ۲کلمه که ممکن است عدد، حرف، پیشوند و یا حتی اسم یک منطقه یا محل را شامل شود، مثل "علی نژاد تهرانی، آمحمدی، کرجی، رضازاده کازرونی و …"
نام های خانوادگی زشت، منافی عفت و مستهجن، مغایر با فرهنگ انسانی و ایرانی و تحقیر آمیز، مثل "گدازاده، پدر سوخته و …" 
نام های خانوادگی ساخته شده از ترکیبات خارجی مثل "رضا اُف و …"
عنوان های مرسوم لشکری یا کشوری مثل"سروان، شهردار، سروان علی، شهردار محمد و …"
نام های خانوادگی دارای لقب های قدیمی مثل"ملک خاتون، خان قلی، شوکت الدوله و …"
نام های خانوادگی دارای غلط های املائی، مثل "زهرابی، که سهرابی است و …"
نام های خانوادگی که بصورت عربی ثبت شده اند، مثل اسحقی و اسمعیلی که باید اسحاقی و اسماعیلی باشند.
نکات: کاربرد نام خانوادگی شوهر برای زن تا زمانی که در قید زوجیت شوهر است با اجازه شوهر ممکن است. در صورت طلاق، اگر شوهر اعتراض داشته باشد، نام خانوادگی زوجه به نام خانوادگی اول خود برگشت داده می شود. پس از فوت شوهر، تا زمانیکه همسر وی ازدواج مجدد نکرده باشد، می‌تواند از نام خانوادگی شوهر فوت شده ی خود استفاده کند یا به نام خانوادگی اول خود برگردد. اگر نام خانوادگی پدری تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال او با درخواست کتبی پدر ممکن است و تغییر نام خانوادگی فرزندان دیگر فقط و فقط با اجازه ی پدر ممکن است. اگر فردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد و سپس فوت کند، فرزندانش می‌توانند نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند.
چه اشخاصی برای تغییر نام خانوادگی می توانند اقدام کنند؟ 

افراد ۱۸ سال تمام و به بالا
افراد دارای کمتر از ۱۸ سال، با حکم رشد
پدر یا جد پدری افراد کمتر از ۱۸ سال
سرپرست قانونی افراد صغیر و محجور با ارائه ی مدارک مستند و قانونی از مراجع مربوطه

مدارک مورد نیازبرای تغییر نام خانوادگی فرد در شناسنامه

فرم درخواست تغییر نام خانوادگی که هم در ادارات ثبت احوال موجود است و هم می توانید از طریق اینترنت دریافت می باشد:(دریافت صفحه روی فرم، دریافت صفحه پشت فرم )
اصل و کپی شناسنامه متقاضی
اصل و کپی کارت ملی متقاضی
اجازه نامه ی رسمی پدر یا جد پدری برای استفاده ی فرزندان دارای ۱۸ سال به بالا برای استفاده از نام خانوادگی هر یک از آنها
اجازه نامه ی رسمی شوهر برای استفاده ی زوجه از نام خانوادگی او
اصل و کپی شناسنامه ی پدر، جد پدری و یا شوهر در موارد ۴ و ۵
اصل و کپی سند ازدواج در مورد ۵
مراحل انجام کار:

مراجعه به کلیه ی ادارات ثبت احوال در سراسر کشور،تکمیل فرم درخواست و ارائه ی مدارک لازم،دریافت نظر هیات حل اختلاف اداره مربوطه،تغییر نام خانوادگی و تعویض شناسنامه (در صورت تایید و موافقت نظر هیات حل اختلاف)،امکان اعتراض به مخالفت هیات حل اختلاف در مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام نظر هیات و مجدداً دریافت نظر هیات حل اختلاف اداره مربوطه،هزینه ی تغییر نام خانوادگی توسط هیات حل اختلاف ۷۰هزار تومان، هزینه ی تغییر نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام خانوادگی اول ۱۰۰هزار تومان، تغییر نام خانوادگی برای فرزندان زیر ۱۸ سال ۱۰هزار تومان و هزینه ی تعویض شناسنامه ۲۵هزار تومان است.انجام این مراحل و دریافت شناسنامه ی جدید در صورتی که درخواست تجدید نظر برای رای هیئت حل اختلاف داده نشود، بین ۳۰ تا ۴۵ روز طول می کشد.