مدارک لازم برای تغییر نام فرد در شناسنامه

ارسال به دیگرانtelegram

چه نام هایی را می شود تغییر داد؟

 • اسامی که موجب بی احترامی به مقدسات اسلامی هستند، مثل "عبدالات و عبدالعزی" که اشاره به نام دو بت در دوران قبل از اسلام دارد.
 • نام های ترکیبی که در عرف جامعه یک نام پذیرفته شده نیستند، مثل"سعید حسن، فاطمه الهام و …"
 • عنوان های مرسوم لشکری یا کشوری مثل"سروان، شهردار، سروان علی، شهردار محمد و …"
 • لقب های قدیمی مثل"ملک خاتون، خان قلی، شوکت الدوله و …"
 • نام های زشت، منافی عفت و مستهجن، مغایر با فرهنگ انسانی و ایرانی و تحقیر آمیز، مثل گرگ علی، قوچی محمد، خونریز، لات، شاهدوست، کنیز، صد تومانی، گدا و …."
 • نام های مغایر با جنسیت فرد
 • اسامی دارای کلمات غیر ضروری، مثل" غلامعلی، علیقلی، رضاگرگ، ذولفعلی و …". در این موارد می توان کلمه ی زائد را حذف نمود.
 • نام های دارای غلط های املائی، مثل "زهراب، که سهراب است و منیجه که منیژه باید باشد و …"
 • نام های مشابه بین اعضای خانواده، مثلا بین پدر و یا مادر با فرزندان و یا برادرها و خواهرها با هم.
 • اسامی که بصورت عربی ثبت شده اند، مثل اسحق و اسمعیل که باید اسحاق و اسماعیل باشند.
 • اسامی غیر مسلمانان بعد از مسلمان شدن.
 • نام هایی که روزهای هفته هستند.
 • نام افرادی که بصورت رسمی و قانونی تغییر جنسیت داده اند.

نکته: کلمه ی "عبد " که مخصوص نام ها و صفات خداوند است در آندسته از اسامی که کاربردی غیر از این داشته باشند قابل حذف است.

چه اشخاصی برای تغییر نام می توانند اقدام کنند؟

 • افراد ۱۸ سال تمام و به بالا
 • افراد دارای کمتر از ۱۸ سال، با حکم رشد
 • پدر یا جد پدری افراد کمتر از ۱۸ سال
 • سرپرست قانونی افراد صغیر و محجور با ارائه ی مدارک مستند و قانونی از مراجع مربوطه

مدارک مورد نیاز برای تغییر نام فرد در شناسنامه:

 • فرم درخواست تغییر نام که هم در ادارات ثبت احوال موجود است و هم می توانید آن را ازطریق اینترنت دریافت کنید (دریافت صفحه روی فرم، دریافت صفحه پشت فرم).
 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • پرداخت هزینه  متعلقه طبق تعرفه جاری.

مراحل انجام کار:
مراجعه به کلیه ی ادارات ثبت احوال در سراسر کشور،تکمیل فرم درخواست و ارائه ی مدارک لازم،دریافت نظر هیات حل اختلاف اداره مربوطه (درخواست تغییر نام ابتدا برای تایید موافقت با قوانین و شرایط مذکور به هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مربوطه ارجاع داده می شود.)،تغییر نام و تعویض شناسنامه (در صورت تایید و موافقت نظر هیات حل اختلاف)،امکان اعتراض به مخالفت هیات حل اختلاف در مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام نظر هیات و بازگشت به مرحله ی ۳
هزینه ی تغییر نام توسط هیات حل اختلاف ۱۵هزار تومان، هزینه ی تغییر نام با دستور دادگاه ۱۰۰هزار تومان، تغییر نام برای بار دوم و بازگشت به نام اولیه ۱۰۰هزار تومان و هزینه ی تعویض شناسنامه ۲۵هزار تومان است.انجام این مراحل و دریافت شناسنامه ی جدید در صورتی که درخواست تجدید نظر برای رای هیئت حل اختلاف داده نشود، بین ۳۰ تا ۴۵ روز طول می کشد.