مدارک لازم برای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

ارسال به دیگرانtelegram

مدارک مورد نیازبرای تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت
 • ۲ عدد عکس ۶*۴ تمام رخ و جدید
 • اصل و کپی آخرين اظهارنامه ی مالياتى مربوط به ۵ سال گذشته 
 • اصل و کپی گواهی تایید اینکه استفاده از کارت بازرگانی موجود بلامانع نیست
 • فرم های خاص مشخصات بازرگانی متقاضی مثل فرم دال که در اتاق های بازرگانی استان ها موجود است.
 • کپی سند مالکيت، بنچاق یا اجاره ‌نامه ی معتبر دارای کد رهگیری برای محل کار
 • کپى نامه ی موافقت اصولى دارای اعتبار و يا پروانه ی کسب و يا کارت شناسائى واحدهاى توليدى در صورت انقضاء پروانه
 • اصل و کپى سند واریزی مبلغ ۴۰هزار تومان به شماره حساب ۹۰۱۱۳ بانک ملی
 • تمام مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی حقیقی،که در اینجا مشخص شده است.(در صورت گذشتن بیش از ۲ سال از زمان انقضاء کارت بازرگانی سابق)

نکات: برای متقاضیان دارای ملیتی غیر از ایرانی، باید در کنار مدارک فوق، کپی نامه ی تمدید پروانه ی کسب و همچنین نامه ی اقامت معتبر نیز ارائه شود. 

مراحل انجام کار:
مراجعه به اتاق های بازرگانی در مراکز استان ها و یا انجام مراحل بصورت آنلاین در سامانه ی یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به آدرس: http://cscs.ir،ارائه یا بارگذاری مدارک فوق،پرداخت هزینه های مربوطه،مراجعه خود فرد متقاضی یا نماینده ی قانونی وی با ارائه ی مدارک هویتی و وکالتی رسمی و معتبر به محل اتاق های بازرگانی برای برابر اصل کردن مدارک طبق برنامه ی زمانبندی،مبلغ ۴۰هزار تومان برای تمدید کارت بازرگانی حقیقی از فرد متقاضی دریافت می شود که باید به حساب مربوطه در بانک ملی واریز شود.از زمان بارگذاری مدارک در سامانه ی مربوطه تا تمدید کارت بازرگانی ۲هفته تا یک ماه زمان لازم است.