مدارک لازم برای ثبت ازدواج خانم خارجی و آقای ایرانی

ارسال به دیگرانtelegram

مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج خانم خارجی و آقای ایرانی

 • فرم تکمیل شده ی درخواست ثبت ازدواج که در اداره امور ایرانیان وزارت امور خارجه در تهران، نزدیک ترین نمایندگی کسنولی کشورمان در کشور محل اقامت و نیز ازاینجا می توانید دانلود کنید
 • اصل و کپی شناسنامه ايراني زوج(اگر شناسنامه ی زوج المثني باشد، بايد ابتدا گواهي تجرد دریافت کند)
 • اصل و کپی کارت ملی زوج
 • اصل و دو سری کپی از پاسپورت هر دو نفر
 • اصل و دو سری کپی از مدرک اقامت معتبر زوج
 • اصل و کپی گواهی سلامت برای تایید سلامتي جسمي و روحي و نداشتن بيماري های واگيردار هر دو نفر
 • اصل و دو سری کپی از گواهي مسلمان شدن زوجه
 • اصل و دو سری کپی از عقدنامه ی شرعي صادر شده از طرف مراکز تأييد شده ی نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت متقاضیان
 • سه عدد عکس ۴*۳ جدید، تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده ی زوج 
 • هفت عدد عکس ۴*۳ جديد، تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره، پشت نويسي شده و مطابق قوانین شرع اسلامی برای زوجه
 • اصل و کپی گواهي تولد زوجه
 • اصل و کپی کارت شناسایی خارجی زوجه
 • فرم خاص استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه (در صورت نیاز) که هم در اداره امور ایرانیان وزارت امور خارجه در تهران، نزدیک ترین نمایندگی کسنولی کشورمان در خارج از کشور و نیز می توانید از اینجا دانلود کنید.

مراحل انجام کار:
مراجعه به اداره امور ایرانیان وزارت امور خارجه در تهران به آدرس میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، ساختمان های شماره ی ۳ و ۹ وزارت امور خارجه و یا نزدیک ترین نمایندگی کسنولی کشورمان در کشور محل اقامت،ارائه ی مدارک و تکمیل فرم های مربوطه،دریافت سند ازدواج.ثبت ازدواج خانم خارجی با همسر ایرانی یکی از وظایف کنسولی اداره ی امور ایرانیان وزارت خارجه بوده و رایگان است.این فرایند در صورت تکمیل بودن مدارک، بصورت آنی و یا نهایتا یک روزه انجام می شود.