مدارک لازم برای ثبت ولادت ایرانی های خارج از کشور

ارسال به دیگرانtelegram

 بطور کلی و طبق قانون کشور، هر نوزادی که پدرش ایرانی باشد، اصالتا ایرانی محسوب می شود، چه در داخل ایران متولد شده باشد چه در خارج از ایران. تولد نوزادانی که خارج از کشور زندگی می کنندواقامت دائم یا موقت دارند باید به مقام کنسولی ایرانی مربوطه در آن کشور و یا نزدیک ترین مکان و در غیر اینصورت، به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع رسانی شود. این اطلاع رسانی باید نهایتا طی ۱۵ روز پس ازتاریخ تولد باشد.
نکته: روز تولد و نیز روز تعطیل رسمی بعد ازآخرین روزاین مهلت قانونی، جزء مدت زمان ۱۵ روزه محسوب نشده و اگر تولد نوزاد در حین یک سفر زمینی، هوایی یا دریایی باشد، این مهلت قانونی ۱۵ روزه بعد از اتمام سفر و رسیدن فرد به مقصد اجرایی می شود.
برای انجام این فرایند، پدر یا جد پدری نوزاد با ارائه ی شناسنامه، مادر فرد تا زمانی که در عقد پدر وی است و ازدواج آنها رسما و قانونا در دفاتر ثبت ازدواج داخل کشور یا نمایندگی های خارج از کشور ثبت شده است و یا سرپرست قانونی افراد صغیر یا محجور که دارای حکم سرپرستی رسمی از مراجع مربوطه دارند می توانند اقدام کنند.
نکته: اگر والدین نوزاد خارج از کشور ازدواج کرده باشند باید حتماً قبل از اینکه وارد خاک ایران شوند به نمایندگی کشورمان در آن کشور مراجعه کرده و ازدواج خود را در شناسنامه ی هر دو نفر ثبت کنند. بعلاوه، گواهی تولد صادرشده برای نوزاد را نیز به تأیید آن نمایندگی خارجی برسانند. همچنین، اگر ازدواج والدین ثبت نشده باشد و مادر نوزاد هم شناسنامه ایرانی نداشته باشد، شناسنامه نوزاد فقط و فقط با مشخصات کامل پدر و نام کوچک مادر صادر می شود.

مدارک مورد نیاز ثبت ولادت ایرانی های خارج از کشور

اصل و کپی شناسنامه های پدر و مادر نوزاد
اصل و کپی گواهی تولد خارجی نوزاد، با مهر و تاییدیه ی نمایندگی کشورمان در کشور محل تولد
مراحل انجام کار
مراجعه به نمایندگی های خارجی کشورمان در کشور محل تولد و یا نزدیک ترین مرجع کنسولی (برای اقدام خارج از کشور)،مراجعه به اداره کل ثبت احوال امور خارجه در تهران به آدرس خیابان امام خمینی – نبش خیابان شیخ هادی – ساختمان شماره ی ۶ ثبت احوال کشور و در سایر استان ها به اداره ثبت احوال مرکز استان مربوطه (برای اقدام داخل کشور)،ارائه ی مدارک فوق،پرداخت هزینه های مربوطه،دریافت شناسنامه
هزینه ی ثبت زمان تولد بعد از مهلت قانونی تا یک ماه ۱۵هزار تومان، یک تا سه ماه ۲۰هزار تومان، سه تا شش ماه ۳۰هزار تومان و شش ماه و بیشتر ۶۰هزار تومان بوده و هزینه ی صدور شناسنامه ۱۰هزار تومان است.انجام این مراحل و دریافت شناسنامه معمولا بصورت آنی و نهایتا ۲ تا ۳ روزه انجام می شود.