مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه

ارسال به دیگرانtelegram

اگر وسیله ی نقلیه ی شما دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، هنگام بروز سوانح و تصادفات رانندگی می توانید طبق قوانین برای دریافت خسارت از این بیمه استفاده کنید. در این موارد، هم فرد مقصر و هم فرد زیاندیده می توانند مراحل مربوطه را در ادارات خسارت بیمه نامه های شخص ثالث بیمه ی مربوطه طی کنند.

مدارک مورد نیاز برای  دریافت خسارت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه

 • اصل و کپی مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی)
 • برگه ی کروکی افسر پلیس در صحنه ی حادثه
 • برگه ‌های بازجویی افسر پلیس مربوطه از راننده ی مقصر و فرد آسیب دیده (صرفا در مواردی که در خصوص کروکی صحنه ی حادثه سازش نشده باشد)
 • اصل و کپی گزارش نیروی انتظامی
 • اصل و کپی گزارش کارشناس یا کارشناسان دادگستری در خصوص رای دادگاه مربوطه در مورد کروکی صحنه ی حادثه
 • اصل و کپی بیمه‌ نامه ی وسیله ی نقلیه
 • اصل و کپی گواهی ‌نامه راننده و فرد خسارت دیده (در صورت وجود)
 • اصل و کپی یکی از کوپن های سالم بیمه ‌نامه ی وسیله ی نقلیه
 • اصل و کپی کارت وسیله ی نقلیه

مراحل انجام کار:

 • مراجعه‌ به ادارات خسارت بیمه ‌نامه‌ های شخص ثالث بیمه ی مربوطه و اعلام خسارت
 • تکمیل فرم اعلام خسارت 
 • تایید اعتبار بیمه نامه ی شخص ثالث موجود
 • دریافت برگه ی اعلام خسارت برای تهیه عکس از بخش های آسیب‌ دیده
 • ارائه ی عکس های مربوطه
 • تایید برگه ی اعلام خسارت بیمه ی شخص ثالث توسط کارشناس بازدید
 • ارائه ی برگه ی اعلام خسارت به واحد مالی یا صدور حواله برای دریافت خسارت مالی

نکته: اگر قطعه ای از وسیله ی نقلیه تعویض شده باشد، مراجعه کننده باید آن را به اداره خسارت بیمه ‌نامه‌های شخص ثالث نماید. اگر مبلغ خسارت کمتر از ۱۰۰هزار تومان باشد، نقداً در ادارات پرداخت می شود و در غیراینصورت، مبلغ طی یک چک پرداخت می گردد.این خدمت در ادارات مربوطه به صورت رایگان انجام می شود و جزو تعهدات بیمه است.پرداخت خسارت مالی بیمه نامه های شخص ثالث به صورت متوسط و بسته به شرکت بیمه ی مربوطه، بین دو هفته تا یک ماه طول می کشد.