مدارک لازم برای دریافت دفترچه بیمه ی تامین اجتماعی المثنی

ارسال به دیگرانtelegram

دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای افرادی صادر می شود که در مجموعه ها، شرکت ها و نهادهای کاری و شغلی فعال تحت قانون وزارت کار و امور اجتماعی استخدام می شوند. این دفترچه در واقع دفترچه ی درمانی است و برای مصارف پزشکی و درمانی استفاده می شود. وقتی دفترچه ی بیمه ی تامین اجتماعی شما به دلیل مفقودی یا مخدوش شدن قابل استفاده نباشد، باید دفترچه ی المثنی دریافت کنید. مرجع رسیدگی به این کار، واحد یا شعبه ی صادر کننده ی دفترچه ی شما است و باید حتما به همان مرکز مراجعه کنید.

مدارک مورد نیاز برای دریافت دفترچه بیمه ی تامین اجتماعی المثنی

فرم ویژه ی درخواست دریافت دفترچه ی المثنی که هم در مرکز مربوطه موجود است و هم از لینک مقابل قابل دانلود می باشد:http://www.tamin.ir/file/file/9816
اصل و کپی کارت ملی
اصل و کپی شناسنامه
۲عدد عکس ۴*۳ جدید، تمام رخ و مطابق با قوانین شرع اسلامی
برگه ی واریز جریمه ی صدور مجدد دفترچه (اگر بتوانید ثابت کنید که مفقودی یا مخدوش شدن دفترچه به دلایل غیر مترقبه (سیل، زلزله و …)، جنگ و یا سرقت رخ داده است (با ارائه ی گزارش تایید نیروی انتظامی)، جریمه ی مربوطه از شما دریافت نخواهد شد.)

ارائه ی لاشه ی دفترچه و گزارشات نیروی انتظامی در صورت وجود

مراحل انجام کار:
مراجعه به واحد یا شعبه ی صادر کننده ی دفترچه
ارائه ی مدارک فوق
پرداخت هزینه های مربوطه و ارائه ی فیش های واریز
دریافت رسید ارائه ی مدارک
مراجعه در زمان مشخص شده برای دریافت دفترچه ی المثنی

هزینه ی های مربوطه:
جریمه ی صدور دفترچه المثنی، برای بار اول به میزان ٥٠درصد حداقل حقوق روزانه ی فرد و برای بار دوم و به بعد به میزان یک روز کامل حداقل حقوق روزانه ی فرد در آن سال کاری است.دریافت دفترچه تامین اجتماعی المثنی معمولا بصورت آنی صورت گرفته و یا نهایتا ۲ الی ۳ روز طول می کشد.