مدارک لازم برای دریافت کارت هوشمند رانندگان ناوگان های حمل و نقل جاده ای

ارسال به دیگرانtelegram

كارت هوشمند رانندگان

كارت هوشمند رانندگان و یا ناوگان، كارتي است با امنيت بالا که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های وزارت کشور برای رانندگان مشغول در ناوگان های مختلف حمل و نقل جاده ای صادر می شود و کاربردهای ذیل را برای رانندگان خواهد داشت:

 • شناسايي نوع ناوگان و اینکه آیا ناوگان در حال حاضر فعال یا غير فعال است
 • جلوگيري از سوء استفاده ی جاعلین از صدور كارت ‌هاي مشابه و تقلبي
 • ایجاد گردش کار ناوگان بصورت آنلاین و گزارش گیری های مربوطه
 • امکان درخواست تمديد، صدور المثني و یا صدور مجدد كارت شناسايي
 • تسهیل در روند صدور بارنامه، صورت های وضعيت کاری و روند نوبت‌دهي در پايانه‌های حمل و نقل جاده ای
 • تسهیل در اجرای طرح صدور الكترونيكي بارنامه ها

مدارک مورد نیازبرای دریافت کارت هوشمند رانندگان ناوگان های حمل و نقل جاده ای

 • فرم پرسشنامه ی صدور کارت ناوگان که در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها و مراکز تابعه ی آنها موجود است
 • فرم ویژه ی معرفی نامه برای کارت آمار ناوگان که در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها و مراکز تابعه ی آنها موجود است
 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی كارت شناسایی خودرو
 • اصل و کپی شناسنامه ی مالكيت خودرو
 • فیش های واریزی مربوطه

مراحل انجام کار:
مراجعه به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها و مراکز تابعه ی آنها،ارائه ی مدارک لازم،بررسی مدارک توسط اداره و ارائه ی رسید دریافت مدارک در صورت کامل بودن،ورود اطلاعات به رایانه ی مرکزی،صدور کارت هوشمند ناوگان.مبلغ ۳۰هزار تومان برای صدور كارت هوشمند ناوگان باید به حساب تسهيلات استان ها واریز گردد.زمان صدور و دریافت کارت هوشمند رایگان، در وبسایت مربوطه به آدرس http://smartcard.rmto.ir اطلاع رسانی شده و متقاضی باید به همراه اصل مدارک لازم در زمان مربوطه به اداره مراجعه و کارت خود را دریافت کند. معمولا بین ۲هفته تا ۱ماه زمان برای این فرایند مورد نیاز است.