مدارک لازم برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی

ارسال به دیگرانtelegram

کارت هوشمند سوخت یکی از مدارکی است که هنگام خرید انواع موتور سیکلت و خودرو (سبک و سنگین) برای وسیله نقلیه مربوطه صادر شده و به همراه سایر مدارک هویتی وسیله، به مالک آن داده می شود. اگر کارت سوخت شما برایتان پست شده است و آن را دریافت نکرده اید، ابتدا وضعیت آن را ازاینجا پیگیری کنید.اما اگر کارت سوخت خود را گم کرده اید، برای دریافت مجدد آن باید موارد ذیل را در نظر گرفته و به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه کنید.برای دریافت کارت سوخت، باید مالک خودرو و یا نماینده ی قانونی وی با مدارک هویتی و وکالتی مربوطه اقدام کند. ارائه ی آدرس پستی دقیق و کامل به همراه کدپستی بسیار ضروری است، چون کارت برای مالک خودرو یا وسیله ی نقلیه ی مربوطه ارسال می گردد.

مدارك لازم برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی

  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا نماینده ی قانونی او با مدارک هویتی و وکالتی مربوطه
  • اصل و کپی کارت، سند و یا بنچاق خودرو
  • اصل و کپی بیمه نامه ی معتبر شخص ثالث (صرفا برای خودروهای ديزلی که كارت سوخت آنها مسدود شده است)

نکته: خودروهایی که پلاک قدیمی دارند نمی توانند کارت سوخت دریافت کنند.

مراحل کار:

  • مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+
  • ارائه ی مدارک مربوطه
  • فیش واریز مربوطه و پرداخت هزینه های پرینت در همان دفتر

نکته: ارائه ی این خدمت در دفاتر پلیس ۱۰+ بصورت رایگان انجام می شود و فقط هزینه ی پرینت اسناد مربوطه دریافت می شود.

هزینه های مربوطه:

مبلغ ۱۰هزار تومان برای صدور کارت سوخت که باید به حساب بانک ملت شرکت نفت به شماره ی ۵۰/۱۱۹۴۳۳۴ واریز شود و مبلغ ۴۰۰تومان برای هر برگ پرینت اسناد طبق رویه های معمول که در دفاتر دریافت می شود.ارسال کارت سوخت المثنی به آدرس مالک معمولا بین ۲۰ تا ۳۰ روز طول می کشد.