مدارک لازم برای دریافت گواهینامه پایه دو

ارسال به دیگرانtelegram

شرایط گرفتن گواهینامه پایه دو:

سن شما باید ۲۳ سال کامل باشد
اززمان دریافت گواهینامه پایه ۳ شما باید حداقل ۲ سال تمام گذشته باشد
گواهی سلامت جسمی، روحی و روانی
گواهی عدم اعتیاد
گذراندن دوره آموزش تئوری و عملی
قبولی در امتحان آئین نامه و آزمون عملی شهری با مینی بوس و خاور

نکته:این وسایل نقلیه باید درمجموع ودربیشترین حالت ممکن ظرفیت نفری وباری، با وزن ۶ تن و امکان حمل حداکثر ۲۶ نفر مسافریا سرنشین را داشته باشند. بعلاوه، همانطور که درمورد دوم هم گفته شد، گواهینامه پایه سه بعنوان پیش نیازدریافت گواهینامه پایه دو است.

مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهینامه پایه دو 

اصل و کپی شناسنامه عکسدار
اصل و کپی کارت ملی
اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا گواهی معافیت تحصیلی یا هر مدرک تعیین کننده ی وضعیت خدمت سربازی برای مشمولین
۴ عدد عکس ۴*۳ تمام رخ و جدید
رسید واریز مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به حساب وزارت كشور به شماره ۷۴۱/۰۹ 
رسید واریز مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب وزارت دارایی به شماره ۹۰۰۱۱ 
رسید واریز مبلغ ۸۰۰۰ ریال به حساب بهداری نیروی انتظامی به شماره ۹۴۰۱۰
رسید پرداخت نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بعنوان هزینه اتومبیل آزمایش در محل آزمون 
رسید واریز مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب وزارت كشور به شماره ۷۴۱/۰۹ (صرفا برای هر بار شرکت مجدد در امتحان آئین نامه و آزمون عملی)

نکته: تمام موارد واریزی مذکور در شعب بانک ملی قابل انجام هستند.

مراحل انجام کار:
مراجعه به شعب صدور پروانه های رانندگی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و یا آموزشگاه های رانندگی مجاز و منتخب ناجا
ارائه ی مدارک فوق
پرداخت هزینه های مربوطه
اقدام طبق برنامه ی های آموزشی تئوری و عملی
شرکت در امتحان آیین نامه و آزمون عملی شهری

هزینه ی های مربوطه:
مبلغ ۴۰۰۰۰ریال برای عوارض خزانه داری كل وزارت کشور، مبلغ ۱۰۰۰۰ریال برای عوارض وزارت دارایی، مبلغ ۸۰۰۰ ریال برای تست های سلامت جسمانی توسط بهداری ناجا، مبلغ ۱۰۰۰۰ریال بابت هزینه اتومبیل آزمایش در محل آزمون و مبلغ ۱۰۰۰۰ریال برای هر بار شرکت مجدد در امتحان آیین نامه و آزمون عملی شهری

 

مطالب مرتبط: مدارک گواهینامه پایه سه