مدارک لازم برای دریافت گواهی تجرد

ارسال به دیگرانtelegram

گواهی تجرد:

گواهی تجرد در واقع سندی است که بر اساس اطلاعات شناسنامه ی فرد متقاضی و صرفاً براساس درخواست خود فرد و توسط سازمان ثبت احوال صادر می شود. شما می توانید به راحتی و با مراجعه به اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه و یا اداره شناسنامه های وزارت امور خارجه برای موارد داخل کشور و یا نمایندگی های کشورمان برای موارد خارج از کشور، درخواست خود را ارائه کرده و این سند رسمی را دریافت کند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهی تجرد

  • فرم ویژه ی درخواست صدور سند تجرد که هم در ادارات مذکور موجود است و هم ازاینجا قابل دانلود می باشد
  • اصل و کپی شناسنامه 
  • اصل و کپی کارت ملی

مراحل انجام کار:
مراجعه به ادارات مذکور،ارائه ی مدارک فوق،پرداخت هزینه های مربوطه،دریافت گواهی.هزینه ی صدور تمامی گواهی ها، اعم از گواهی تجرد، ۱۰هزار تومان است. انجام این مراحل و دریافت گواهی تجرد بصورت آنی و یا نهایتا یک روزه انجام می شود.