مدارک لازم برای پذیرش موسسات غیر تجاری

ارسال به دیگرانtelegram

در این مطلب سعی برآن می باشد مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت موسسات غیر تجاری بیان گردند.قبل از پرداختن به موضوع اصلی در این مطلب،ابتدا با موسسات غیر تجاری آشنا خواهیم شد.

ماهیت موسسات غیر تجاری:

در آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي مصوب ۱۳۳۷ آمده است كه مقصود از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي مذكور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد غيرتجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از آنكه مؤسسين و تشكيل‌دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.

تشكيلات و مؤسسات مزبور مي‌توانند عناويني از قبيل انجمن، جمعيت و …………. و امثال آن انتخاب نمايند و اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد براي مؤسسات ممنوع مي‌باشدو

مؤسسات به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

۱ – مؤسساتي كه مؤسسين قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود دارند و اينگونه مؤسسات، مؤسسات انتفاعي غيرتجارتي ناميده مي‌شوند و ثبت آنها در بعضي موارد محتاج مجوز مي‌باشد.

۲ – مؤسساتي كه مؤسسين آنها قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود را ندارند، اينگونه مؤسسات مؤسسه غيرانتفاعي ناميده مي‌شوند و بايستي قبل از ثبت، مجوز از نيروي انتظامي دريافت نمايند.

مؤسسات اصولآ و ذاتآ غيرتجارتي مي‌باشند فلذا مؤسسين و مديران مجاز به انجام امور تجارتي كه اختصاص به شركت‌ها و تجار دارد نمي‌باشند.

مؤسسات بايستي هر ساله دفاتر قانوني (دفتر روزنامه و دفتر كل) تهيه و نسبت به پلمب آن  اقدام  نموده و حساب‌هاي خود را در آن درج نمايند.

روش و مراحل ثبت مؤسسه

نماينده يا وكيل قانوني  موسسه براي ثبت آن  پس از تهيه مدارك مربوطه  به صورت زیر باید اقدام نمايد :

۱– با در دست داشتن اسناد و مدارك به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه و نام موسسه  توسط مسئول تعيين نام که در روي فرم مربوطه  درج  گردیده در صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد.

۲– پس از تعیین نام ،مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره تحویل می گردد تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد.

۳ – در واحد پذيرش اداره ثبت شركتها  ، رسيدي  كه در آن تاريخ مراجعه متقاضی مشخص شده ، ارائه می گردد.

۴– در تاريخ تعيين شده با ارایه اصل رسید  به قسمت اعلام نتيجه جهت مطابقت  و تائید صحت اطلاعات درج شده در سیستم  و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند.

۵- در مرحله کارشناسی ، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز  از مراجع  ذیربط  در خصوص موضوع فعالیت  و نداشتن ایرادات دیگر  نسبت به  تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد.

۶- در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد  ، نامۀ استعلام آن صادر می گردد .

۷- پس از تهیه پیش نویس ، متقاضی می تواند  نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص گردیده ،  ازطریق بانک  یا دستگاه POS  مستقر در اداره  و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران اقدام نماید .

۸- متقاضی پس از پرداخت هزینه ها نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید.

۹- مفاد پیش نویس آگهی تائید شده جهت تکمیل امضا و گواهی  " ثبت با سند برابر است " در دفتر ثبت  شرکت ها  ثبت گردیده و نسبت به  اعطای  شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد.

۱۰-   متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و  نسخه اصلی  آن را  به نمایندۀ روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن  تحویل می دهد .

۱۱- یك نسخه از آگهي تأسيس موسسه  به واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار تحويل و رسيد اخذ می شود.

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش  موسسات غیر تجاری:

۱-تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری

۳-تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری

۴-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)

۵-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) 

۶- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .

۷- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

۸-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.