مدارک لازم برای گرفتن مجوز تاسیس مؤسسه خیریه و موسسات غیر انتفاعی غیرتجاری تحت نظارت سازمان بهزیستی

ارسال به دیگرانtelegram

موسسات غیر تجاری:

طبق قانون، موسسات غیرانتفاعی غیرتجاری مؤسساتي هستند كه براي اهدافی غير تجارتي مثل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه تشكيل مي‌شوند و مؤسسين آن قصد سود و بهره بردن از عواید کار موسسه ندارند.

مدارک مورد نیاز برای گرفتن مجوز تاسیس مؤسسه خیریه وموسسات غیرانتفاعی غیرتجاری تحت نظارت سازمان بهزیستی

 • نامه ی تائيد نام و مشخصات موسسه از اداره كل ثبت شركت ها در استان های مربوطه
 • فرم درخواست پروانه تاسيس بصورت تكميل شده که در ادارات بهزیستی استان ها موجود است
 • اصل و کپی اساسنامه ی موسسه با امضاء تمام اعضاء در ۳ نسخه
 • اصل و کپی فرم اطلاعات فردي تمام اعضاء هيات مديره اصلي و علي البدل، مدير عامل و بازرسين اصلي و علي البدل موسسه بصورت تکمیل شده در ۳ نسخه
 • اصل و کپی شناسنامه ی تمام اعضاء هيات مديره اصلي و علي البدل، مدير عامل و بازرسين اصلي و علي البدل موسسه در ۳ نسخه
 • اصل و کپی كارت ملي تمام اعضاء هيات مديره اصلي و علي البدل، مدير عامل و بازرسين اصلي و علي البدل موسسه در ۳ نسخه
 • اصل و کپی كارت پايان خدمت براي آقایان يا مدرک تعیین کننده ی وضعيت نظام وظيفه تمام اعضاء هيات مديره اصلي و علي البدل، مدير عامل و بازرسين اصلي و علي البدل موسسه در ۳ نسخه
 • اصل و کپی آخرين مدرك تحصيلي تمام اعضاء هيات مديره اصلي و علي البدل، مدير عامل و بازرسين اصلي و علي البدل موسسه در ۳ نسخه
 • اصل و کپی آخرين حكم كارگزيني و يا آخرين حكم بازنشستگي اعضاء (در صورت وجود) در ۳ نسخه
 •  فرم صورتجلسات مجمع عمومي هيئت امنا و هيئت مديره ی موسسه به صورت تکمیل شده در ۳ نسخه
 • فرم خلاصه ی وضعيت پرونده به صورت تکمیل شده در ۳ نسخه
 • سه عدد عكس ۴*۳ پرسنلی، جديد و پشت نويسي شده براي تمام اعضاء هيات مديره اصلي و علي البدل، مدير عامل و بازرسين اصلي و علي البدل موسسه 
 • پنج عدد عكس ۴*۳ پرسنلی، جديد و پشت نويسي شده جداگانه از رئيس هيئت مديره و مدیر عامل موسسه
 • اصل و کپی گواهي عدم سوء پيشينه براي تمام اعضاء هيات مديره اصلي و علي البدل، مدير عامل و بازرسين اصلي و علي البدل موسسه 
 • اصل و کپی گواهي عدم اعتياد براي تمام اعضاء هيات مديره اصلي و علي البدل، مدير عامل و بازرسين اصلي و علي البدل موسسه
 • نامه ی تائيدیه ی حراست اداره ی بهزيستي استان ها
 • نامه ی تائيديه ی اهداف موسسه که حوزه تخصصي مربوطه در شهرستان ها 
 • اصل وکپی نامه ی تعهد محضري از طرف موسسه برای واريز حداقل مبلغ ۳۰میلیون ريال به حساب موسسه خيريه به عنوان دارائي اوليه يا معادل آن برای گرفتن پروانه فعاليت
 • اصل و کپی نامه ی تاییدیه ی صلاحیت فردی از ادارات اماکن شهرستان ها براي تمام اعضاء هيات مديره اصلي و علي البدل، مدير عامل و بازرسين اصلي و علي البدل موسسه
 • اصل و کپی نامه ی تاییدیه ی اماکن در خصوص مکان موسسه
 • اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه ی معتبر و دارای کد رهگیری برای مکان موسسه
 • گزارشی از سوابق کاری اعضاء هیات مدیره

مراحل انجام کار:
مراجعه به ادارات بهزیستی استان ها،ارائه ی مدارک فوق،ثبت در دبیرخانه،بررسی رئیس و کارشناسان مربوطه ی سازمان،صدور پروانه ی فعالیت .سازمان بهزیستی برای صدور مجوز فعالیت مراکز تحت پوشش خود هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.فرآیند صدور پروانه ی فعالیت مرکز بین ۲هفته تا ۱ماه طول می کشد.