مدارک لازم برای گرفتن مجوز مهدکودک و پیش دبستانی دریافت و تمدید پروانه فعالیت

ارسال به دیگرانtelegram

مراکز مهدکودک و پیش دبستانی برای آموزش و تربیت کودکان تا قبل از سن مدرسه فعالیت می کنند. قبلا گذراندن مقطع پیش دبستانی اول (برای کودکان ۶ساله) اجباری بود، اما در حال حاضر اختیاری است. مجوز تاسیس این مراکز توسط کمیسیون های استانی مربوط به معاونت های تخصصی سازمان بهزیستی برای افراد حقیقی و یا حقوقی صادر می شود و کاملا وابسته به شرایط همان استان است. برای این کار ابتدا باید نامه ی موافقت اصولی از این کمیسیون ها برای هر مرکز گرفته شود و سپس برای گرفتن پروانه فعالیت اقدام گردد. قبل از اقدام برای پروانه فعالیت، باید پروانه ی مسئول فنی مرکز هم دریافت شود.

مدارک مورد نیاز افراد حقیقی و حقوقی برای گرفتن پروانه فعالیت

 • فرم درخواست پروانه فعالیت به صورت تکمیل شده که در ادارات بهزیستی مراکز استان ها ارائه می شود
 • اصل و کپی نامه ی موافقت اصولی دریافت شده
 • دو عدد عکس پرسنلی و جدید فرد حقیقی و یا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ی شرکت حقوقی
 • نامه ی تایید دفتر فنی و مهندسی سازمان در مورد مکان معرفی شده برای مرکز
 • نامه ی تاییدیه اداره ی اماکن شهرستان ها در مورد مکان معرفی شده برای مرکز
 • نامه ی تاییدیه ی اداره بهداشت شهرستان ها در مورد مکان معرفی شده برای مرکز
 • نامه ی تاییدیه ی مکان معرفی شده برای مرکز توسط کارشناس معاونت تخصصی مربوطه در سازمان
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی مرتبط
 • اصل و کپی گواهینامه ی آموزشی لازم برای فرد حقیقی و یا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مؤسسه برای متقاضی حقوقی

مدارک لازم برای تمدید پروانه ی فعالیت

 • فرم درخواست پروانه فعالیت به صورت تکمیل شده که در ادارات بهزیستی مراکز استان ها ارائه می شود
 • اصل و کپی پروانه ی فعالیت دریافت شده
 • دو عدد عکس پرسنلی و جدید فرد حقیقی و یا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ی شرکت حقوقی
 • نامه ی تاییدیه اداره ی اماکن شهرستان ها در مورد مکان معرفی شده برای مرکز
 • نامه ی تاییدیه ی اداره بهداشت شهرستان ها در مورد مکان معرفی شده برای مرکز
 • نامه ی تایید دفتر فنی و مهندسی سازمان در مورد مکان معرفی شده برای مرکز
 • نامه ی تایید کمیته ی تخصصی سازمان در مورد عملکرد مرکز و مکان معرفی شده ی مرکز در صورت تغییر
 • اصل و کپی گواهینامه ی آموزشی لازم برای فرد حقیقی و یا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مؤسسه برای متقاضی حقوقی
 • نامه ی تایید صلاحیت فردی از حراست سازمان

مراحل انجام کار:
مراجعه به ادارات بهزیستی استان ها،ارائه ی مدارک فوق،ثبت در دبیرخانه،بررسی رئیس و کارشناسان مربوطه ی سازمان،صدور پروانه ی فعالیتسازمان بهزیستی برای صدور مجوز فعالیت مراکز تحت پوشش خود هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.فرایند صدور پروانه ی فعالیت مرکز بین ۲هفته تا ۱ماه طول می کشد.