مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ی تراکتور

ارسال به دیگرانtelegram

برای رانندگی با تراکتور باید گواهینامه ویژه دریافت کرد که قابل استفاده برای رانندگی با انواع وسایل نقلیه عمرانی، صنعتی، کشاورزی وکارگاهی است و نیازی به داشتن گواهینامه ی دیگه ای به عنوان پیش نیاز نیست. 

شرایط اولیه برای گرفتن گواهینامه ی تراکتور:

 • داشتن ۲۰ سال تمام و به بالا
 • گذراندن امتحان آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی
 • گذراندن آزمون رانندگی با خودرو مربوطه (انواع وسایل نقلیه عمرانی، صنعتی، کشاورزی وکارگاهی)
 • داشتن اطلاعات فنی کافی درباره ی خودرو
 • داشتن سلامت جسمی و روحی به تایید اداره ی بهداری نیروی انتظامی جز در مورد استفاده از عینک

مدارک مورد نیازبرای گرفتن گواهینامه ی تراکتور

 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا گواهی معافیت تحصیلی یا هر مدرک تعیین کننده ی وضعیت خدمت سربازی برای مشمولین
 • ۴ عدد عکس ۴*۳ تمام رخ و جدید
 • گواهی عدم اعتیاد صادره از اداره ی بهداری نیروی انتظامی
 • رسید واریز مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به حساب وزارت كشور به شماره ۷۴۱/۰۹
 • رسید واریز مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب وزارت دارایی به شماره ۹۰۰۱۱ 
 • رسید واریز مبلغ ۸۰۰۰ ریال به حساب بهداری نیروی انتظامی به شماره ۹۴۰۱۰
 • رسید پرداخت نقدی مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال بعنوان هزینه اتومبیل آزمایش در محل آزمون 
 • رسید واریز مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب وزارت كشور به شماره ۰۹/۷۴۱ (صرفا برای هر بار شرکت مجدد در امتحان آئین نامه و آزمون عملی).تمام موارد واریزی مذکور در شعب بانک ملی قابل انجام هستند.

مراحل انجام کار:
مراجعه به شعب صدور پروانه های رانندگی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و یا آموزشگاه های رانندگی مجاز و منتخب ناجا،ارائه ی مدارک فوق،پرداخت هزینه های مربوطه،اقدام طبق برنامه ی های آموزشی تئوری و عملی،شرکت در امتحان آیین نامه و آزمون عملی.مبلغ ۵۰۰۰۰ریال برای عوارض خزانه داری كل وزارت کشور، مبلغ ۱۰۰۰۰ریال برای عوارض وزارت دارایی، مبلغ ۸۰۰۰ ریال برای تست های سلامت جسمانی توسط بهداری ناجا، مبلغ ۱۰۰۰۰ریال بابت هزینه اتومبیل آزمایش در محل آزمون و مبلغ ۱۰۰۰۰ریال برای هر بار شرکت مجدد در امتحان آیین نامه و آزمون عملی