مدارک لازم برای گرفتن گواهی فوت

ارسال به دیگرانtelegram

اداره ی مسئول ثبت فوت و صدور گواهی مربوطه سازمان ثبت احوال کشور است و اطلاع رسانی در این خصوص باید نهایتا طی ۱۰ روز پس از تاریخ فوت انجام شود.

چه کسانی می توانند فوت را گزارش کرده و گواهی فوت دریافت کنند؟

  • نزدیکترین افراد خویشاوند فرد فوت شده یا هر کسی که در زمان فوت فرد حضور داشته است و با ارائه ی مدرک شناسایی معتبر.
  • متصدی، مسئول انتظامات و یا صاحب مکانی که فوت در آن جا اتفاق افتاده است
  • مسئولین قبرستان ها
  • مسئولین انتظامی و قضایی
  • گروه های امداد و نجات و درمانی

  
مدارک مورد نیاز برای گرفتن گواهی فوت           

  • اصل و کپی شناسنامه فرد فوت شده 
  • اصل و کپی کارت ملی
  • گواهی فوت صادرشده توسط پزشک یا مرکز درمانی، مسئولین قبرستان و یا شهادت دو نفر شاهد با ارائه ی مدرک شناسایی معتبر و حضور در اداره ثبت احوال

مراحل انجام کار:
مراجعه به اداره ی ثبت احوال در سراسر کشور،ارائه ی مدارک لازم،پرداخت هزینه های مربوطه.مبلع ۱۰هزار تومان برای صدور گواهی فوت دریافت می گردد.صدور گواهی فوت در صورت کامل بودن مدارک و شواهد، در همان روز مراجعه صورت می گیرد.