مدارک مورد نیاز جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد

ارسال به دیگرانtelegram

ماده ۱۲ قانون ثبت احوال کشور در خصوص ثبت ولادت

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر
نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود.

 اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند .

۱- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه.

۲- مادر در صورتی که ازدواج او قانونا" به ثبت رسیده باشد.

۳- وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط.

۴- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۵ – صاحب واقعه که سن او ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

بعد از تولد نوازد شما اقدام برای گرفتن شناسنامه اش از کارهای مهم پیش روی شما خواهد بود و دانستن مراحل و چگونگی شناسنامه نوزاد دلبندتان برای شما قابل توجه و مهم خواهد بود.برای انجام این  مراحل مهم  و مدارک مورد نیاز  دانستن مطالب زیر مفید خواهد بود

گرفتن گواهی تولد 

گواهي تولد در‌‌ همان بيمارستاني كه كودك در آن به دنيا آمده صادر مي‌شود. ارائه شناسنامه والدين نوزاد و همچنين سند ازدواج آنها براي دريافت گواهي تولد در بيمارستان الزامي است. برخي از بيمارستان‌ها بخش جداگانه‌اي براي ارائه گواهي تولد درنظر گرفته‌اند. اگر كودك در محلي به غيراز بيمارستان به دنيا آمده باشد بايد يك پزشك و يا ماما براي او گواهي تولد صادر كند تا جلوي صدور شناسنامه‌هاي تكراري يا ادعاي ديگران در مورد اين نوزادگرفته شود. يكي از راه‌هاي دريافت گواهي تولد، امضا و تأييديه ۳ شاهد است كه تولد نوزاد را تأييد كنند و والدين به همراه نوزاد و با در دست داشتن اين تأييديه مي‌توانند به يك پزشك مراجعه و گواهي تولد را از او دريافت كنند. درصورت به همراه‌ نداشتن گواهي تولد، مراجعه براي دريافت شناسنامه نوزاد كار سختي خواهد بود.

مراجعه به اداره ثبت احوال

تمام اداره‌هاي ثبت احوال خدمات صدور شناسنامه نوزاد را ارائه می دهند. معمولا پدر نوزاد براي دريافت شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه مي‌كند. با اين حال علاوه بر پدر، جد پدري هم با ارائه شناسنامه مي‌تواند براي دريافت شناسنامه نوزاد اقدام كند. درصورتي كه ازدواج والدين نوزاد قانونا به ثبت رسيده باشد، مادر نوزاد هم مي‌تواند براي دريافت شناسنامه فرزند تازه متولد شده‌اش به اين اداره مراجعه كند؛ وصي، قيم، يا امين هم همينطور البته با ارائه مدارك قانوني. متصدي يا نماينده مؤسسه‌اي كه طفل به آنجا سپرده شده است هم مسئول دريافت شناسنامه براي كودكاني هستند كه‌‌ رها شده و يا به مراكز بهزيستي سپرده شده‌اند. همه اين افراد بايد مدارك شناسايي و مدارك وكالت يا نماينده بودن خود را به متصدي صدور شناسنامه ارائه دهند.

ارائه مدارك و تكميل فر‌م‌ها

مدارك لازم به همراه فيش واريز هزينه دريافت شناسنامه نوزاد به متصدي تحويل داده مي‌شود. درخواست‌ كننده صدور شناسنامه براي نوزاد، فرمي از متصدي دريافت مي‌كند و در آن مشخصات درخواست‌كننده و نسبت او با نوزاد و مشخصات والدين به همراه اطلاعات مربوط به محل تولد نوزاد و… درج مي‌شود. در اين فرم بخشي براي «گواهان» و معرفي آنها درنظر گرفته شده است. اين بخش از فرم درصورتي تكميل مي‌شود كه نوزاد گواهي تولد نداشته باشد و تنها افرادي به‌عنوان گواه و شاهد، تولد او را در روز و محل ادعاشده، تأييد ‌كنند. تاريخ و زمان دقيق و محل تولد نوزاد و همچنين مشخصات شناسنامه‌اي والدين در اين فرم تكميل مي‌شود. مشخصات دقيق شناسنامه‌ها و كد پستي فرد درخواست‌دهنده براي دريافت شناسنامه نوزاد هم در اين فرم نوشته مي‌شود.

بررسي مدارك ارائه شده

متصدي صدور شناسنامه تمام مدارك ارائه شده را بررسي مي‌كند. اول از همه درخواست صدور شناسنامه و همچنين اطلاعات درج‌شده در گواهي تولد. مشخصات سجلي والدين نوزاد و تطبيق آن با آنچه در فرم وارد شده و همچنين اطلاعات مربوط به ازدواج والدين، گواهي ولادت از نظر زمان و جنسيت و مشخصات والدين و… بررسي مي‌شود. در ‌‌نهايت فيش بانكي ارائه شده هم بررسي مي‌شود تا تاريخ و مبلغ و شماره حساب درج شده روي آن با آنچه بايد، تطبيق داده شود. اين نخستين بررسي‌اي است كه در طول روند دريافت شناسنامه نوزاد انجام مي‌شود و بعد از آن، ۳بار ديگر اين بررسي‌ها و تطبيق‌ها انجام مي‌شود تا در ‌‌نهايت اطلاعاتي كه در شناسنامه نوزاد درج مي‌شود اطلاعاتي نادرست نباشد چراكه تعويض شناسنامه و اصلاح آن كار ساده‌اي نيست.

انتخاب نام نوزاد

پس از بررسی مدارک و تایید اولیه آن، شخص درخــــــواست‌ دهنده شناسنامه، نام نوزاد را اعلام مي‌كنــد. متصــدي صدور شناسنامه درصورت لزوم از روي فهرستي كه در اختيار دارد اين نام را بررسي مي‌كند تا از مناسب بودن آن براساس ضوابط و آيين‌نامه‌هاي درون سازماني در اداره ثبت احوال اطمينان پيدا كند. درصورتي كه اين نام در فهرست نام‌هاي مناسب كه در اختيار متصدي صدور شناسنامه قرار دارد وجود نداشته باشد، بايد نام ديگري براي نوزاد انتخاب كرد. نام اعلام‌شده پس از بررسي در پشت برگه گواهي تولد نوشته و توسط متقاضي امضا مي‌شود. سند وقايع تولد نوزاد آماده و تنظيم مي‌شود و بعد از بررسي اطلاعات درج شده در آن، اين سند هم به امضاي متقاضي مي‌رسد.

قرارگرفتن نام نوزاد در شناسنامه والدين

انتخاب نام نوزاد بر عهده والدين و يا قيم قانوني او است اما اين افراد در تغيير نام خانوادگي نوزاد دخالتي ندارند و براي مثال هنگام دريافت شناسنامه نوزاد نمي‌توان نام فاميلي او را كم يا زياد و يا پسوندي را از شناسنامه او حذف كرد. براي ايجاد تغيير در نام خانوادگي نوزاد، لازم است كه قبل از اقدام براي دريافت شناسنامه او، تغييرات لازم در شناسنامه پدر ايجاد شود. براي مثال اگر قصد داريد پسوندي از فاميلي پدر در شناسنامه نوزاد قيد نشود، قبل از اقدام براي دريافت شناسنامه نوزاد بايد اين پسوند را از شناسنامه پدر او حذف كنيد. در غيراين صورت نام خانوادگي پدر با تمام جزئيات آن، وارد شناسنامه فرزند مي‌شود. حالا كه تكليف سند تولد نوزاد مشخص شد، نام نوزاد و تاريخ تولد او در شناسنامه‌هاي والدين ثبت مي‌شود.
صدور شناسنامه و امضاي آن

سند تولد و ساير مدارك و فرم‌ها به واحد كنترل اداره ثبت احوال ارسال مي‌شود تا بررسي ديگري روي اطلاعات درج شده براي شناسنامه نوزاد انجام شود و اين اطلاعات با آنچه در شناسنامه والدين نوشته شده و آنچه در گواهي تولد ذكر شده است تطبيق داده شود. حالا نوبت به آن رسيده كه يك شماره ملي براي نوزاد درنظر گرفته شود. اين شماره پشت سند تولد و همچنين پشت گواهي تولد نوزاد نوشته مي‌شود. اطلاعات تأييد شده در ‌‌نهايت در اين مرحله به صدور شناسنامه براي نوزاد مي‌انجامد. اطلاعات شناسنامه صادر شده تكميل مي‌شود و براي دريافت آخرين امضا‌ها، به دفتر رياست اداره ثبت احوال مي‌رسد. با قرارگرفتن امضاي رئيس اداره ثبت احوال، شناسنامه صادر شده وجهه قانوني پيدا كرده و هويت نوزاد را رسما تأييد مي‌كند.
تحويل شناسنامه و دريافت رسيد

قبل از اينكه شناسنامه به‌دست متقاضي برسد، به همراه سند ولادت به بخش بايگاني اداره ثبت احوال ارسال مي‌شود تا آخرين بررسي روي اطلاعات درج شده در آن انجام شود. بايگاني هم بايد صحت اطلاعات درج شده در شناسنامه و تطابق آن با مدارك ارائه شده را تأييد كند؛ مهر و امضاي مدير بايگاني كه روي شناسنامه نشست، شناسنامه صادر شده به همراه ساير مدارك و اسناد به واحد تنظيم‌كننده اسناد ارسال مي‌شود. اسناد و سوابق توسط اين بخش از اداره ثبت احوال ضبط مي‌شود و شناسنامه بالاخـــره به‌دست متقاضي مي‌رسد. متقاضي بايد هنگام دريافت شناسنامه رسيدي كه متصدي صدور شناسنامه به او مي‌دهد امضا كند تا ديگر مدعي‌اي براي دريافت شناسنامه همين نوزاد وجود نداشته باشد.

مدارک موردنیاز

اصل شناسنامه و كارت ملي پدر و مادر نوزاد مهم‌ترين مداركي است كه در اداره ثبت احوال براي دريافت شناسنامه نوزاد به آن نياز داريد. به علاوه گواهي تولد كه توسط پزشك و يا ماما امضا شده باشد. اگر وكيل يا قيم قانوني و يا جد پدري نوزاد براي دريافت شناسنامه اقدام مي‌كند، بايد مدارك هويتي و شناسنامه‌اي خود را هم به همراه داشته باشد به انضمام مداركي كه ادعاي وكالت و يا نسبت او را با نوزاد مشخص مي‌كند. دريافت شناسنامه نوزاد كار چندان زمانبري نيست؛ اگر در يكي از روزهاي اداري قبل از ساعت ۱۰ صبح به اداره ثبت احوال مراجعه كنيد، همان روز مي‌توانيد شناسنامه نوزاد را دريافت كنيد. در غيراين صورت بايد يك‌بار ديگر هم به اين اداره مراجعه كنيد. البته اين درصورتي است كه همه مدارك مورد نياز را به همراه داشته باشيد. براي دريافت گواهي تولد از بيمارستان هم بايد شناسنامه پدر و مادر نوزاد به همراه سند ازدواج آنها به بخش صدور گواهي تولد ارائه شود.

نکات قابل توجه و ضروری 

۱-طبق قانون مهلت اعلام واقعه ولادت و دریافت شناسنامه حداکثر ۱۵ روز از تولد نوزاد می باشد.

۲- از آنجائی که پس از صدور شناسنامه تغییر نام به سادگی امکان پذیر نیست مناسب است در هنگام نامگذاری تمامی جوانب امر بویژه رعایت فرهنگ اسلامی ، ایرانی، و شخصیت آینده طفل خود را مد نظر قرار دهید.

۳- صدور شناسنامه مستلزم تنظیم سند سجلی است، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء اسناد مربوطه از صحت مندرجات اطمینان حاصل نمایید.

۴- بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید.

۵- صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید .

۶- درج هرگونه مهر ، نشانه و نوشتار در شناسنامه های نوزاد ( نمونه جدید ) اکیدا" ممنوع است

۷- دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اکیدا" ممنوع و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد .

۸- ودیعه گذاشتن شناسنامه به هر جهت و در هر جا ممنوع است.