مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"انحصار وراثت"

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت

مدارک مورد نیاز برای تقاضای انحصار وراثت عبارتند از:شناسنامه و گواهی فوت متوفی،استشهادیه محضری ،رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)،كپی برابر اصل شده شناسنامه ،دادخواست انحصار وراثت