مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"اکتشاف معدن"

مدارک لازم برای گرفتن مجوز اكتشاف معدن

مدارک لازم برای مدارک لازم برای گرفتن مجوز اكتشاف معدن عبارتند از : اصل و كپی شناسنامه برای اشخاص حقیقی، اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی، سه برگ اصل و کپی نقشه ی توپوگرافی محل، فرم درخواست مجوز اکتشاف معدن بصورت تكمیل شده که در ادارات وزارت صنایع و معادن استان ها موجود است، اصل و كپی اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه ی رسمی برای شرکت ها و موسسات، طرح پیشنهادی اكتشاف