مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"بیمه سلامت ایرانیان"

مدارک لازم برای دریافت بیمه سلامت ایرانیان

مدارک لازم برای دریافت بیمه سلامت ایرانیان عبارتنداز:فرم درخواست صدور بیمه سلامت ایرانیان که هم در ادارات سازمان و هم در شعب مربوطه ی این سازمان و هم دفاتر پیشخوان دولت تعیین شده در شهرهای مختلف موجود است. فرم اظهارنامه ی عدم توانایی مالی برای دریافت تخفیف طبق توضیحات مذکور،اصل و کپی شناسنامه متقاضی که سرپرست خانوار است،اصل و کپی کارت ملی متقاضی که سرپرست خانوار است،اصل و کپی شناسنامه ی افراد تحت تکفل سرپرست خانوار، بجز فرزندان بالای 18 سال،اصل و کپی کارت ملی افراد تحت تکفل سرپرست خانوار، بجز فرزندان بالای 18 سال،دو عدد عکس 4*3 جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای 2 سال

مدارک لازم برای تعویض، تمدید، دریافت المثنی و ابطال دفترچه بیمه سلامت ایرانیان

مدارک لازم جهت تعویض، تمدید، دریافت المثنی و ابطال دفترچه بیمه سلامت ایرانیان عبارتنداز:(برای تعویض):دفترچه ی بیمه ی قبلی،دو عدد عکس 4*3 جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای 2 سال.(درخواست المثنی):فرم درخواست صدور دفترچه ی المثنی،اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی،دو عدد عکس 4*3 جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای 2 سال.(برای تمدید):فرم درخواست بیمه ی جدید و صدور دفترچه،فرم اظهارنامه ی عدم توانایی مالی،اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،دو عدد عکس 4*3 جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای 2 سال.(برای ابطال):فرم اظهارنامه ی کتبی ابطال بیمه دفترچه ی بیمه ی موجود دارای اعتبار