مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"بیمه"

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه عبارتند از:اصل و کپی مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی)،برگه ی کروکی افسر پلیس در صحنه ی حادثه،برگه ‌های بازجویی افسر پلیس مربوطه از راننده ی مقصر و فرد آسیب دیده (صرفا در مواردی که در خصوص کروکی صحنه ی حادثه سازش نشده باشد)،اصل و کپی گزارش نیروی انتظامی،اصل و کپی گزارش کارشناس یا کارشناسان دادگستری در خصوص رای دادگاه مربوطه در مورد کروکی صحنه ی حادثه،اصل و کپی بیمه‌ نامه ی وسیله ی نقلیه،اصل و کپی گواهی ‌نامه راننده و فرد خسارت دیده (در صورت وجود)،اصل و کپی یکی از کوپن های سالم بیمه ‌نامه ی وسیله ی نقلیه،اصل و کپی کارت وسیله ی نقلیه

مدارک لازم برای دریافت بیمه سلامت ایرانیان

مدارک لازم برای دریافت بیمه سلامت ایرانیان عبارتنداز:فرم درخواست صدور بیمه سلامت ایرانیان که هم در ادارات سازمان و هم در شعب مربوطه ی این سازمان و هم دفاتر پیشخوان دولت تعیین شده در شهرهای مختلف موجود است. فرم اظهارنامه ی عدم توانایی مالی برای دریافت تخفیف طبق توضیحات مذکور،اصل و کپی شناسنامه متقاضی که سرپرست خانوار است،اصل و کپی کارت ملی متقاضی که سرپرست خانوار است،اصل و کپی شناسنامه ی افراد تحت تکفل سرپرست خانوار، بجز فرزندان بالای 18 سال،اصل و کپی کارت ملی افراد تحت تکفل سرپرست خانوار، بجز فرزندان بالای 18 سال،دو عدد عکس 4*3 جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای 2 سال

مدارک لازم برای تعویض، تمدید، دریافت المثنی و ابطال دفترچه بیمه سلامت ایرانیان

مدارک لازم جهت تعویض، تمدید، دریافت المثنی و ابطال دفترچه بیمه سلامت ایرانیان عبارتنداز:(برای تعویض):دفترچه ی بیمه ی قبلی،دو عدد عکس 4*3 جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای 2 سال.(درخواست المثنی):فرم درخواست صدور دفترچه ی المثنی،اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی،دو عدد عکس 4*3 جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای 2 سال.(برای تمدید):فرم درخواست بیمه ی جدید و صدور دفترچه،فرم اظهارنامه ی عدم توانایی مالی،اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،دو عدد عکس 4*3 جدید و مطابق موازین شرعی و اسلامی برای افراد بالای 2 سال.(برای ابطال):فرم اظهارنامه ی کتبی ابطال بیمه دفترچه ی بیمه ی موجود دارای اعتبار

مدارک لازم برای درخواست بیمه (حقوق) بیکاری وزارت کار

مدارک لازم برای درخواست بیمه (حقوق) بیکاری وزارت کار عبارتند از:اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی صفحه ی اول دفترچه ی بیمه ی تامین اجتماعی،اصل و کپی مدارک حساب بانکی