مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"تغییر نام خانوادگی"

مدارک لازم برای تغییر نام خانوادگی فرد در شناسنامه

مدارک لازم برای تغییر نام خانوادگی فرد در شناسنامه عبارتند از:فرم درخواست تغییر نام خانوادگی،اصل و کپی شناسنامه متقاضی،اصل و کپی کارت ملی متقاضی،اجازه نامه ی رسمی پدر یا جد پدری برای استفاده ی فرزندان دارای 18 سال به بالا برای استفاده از نام خانوادگی هر یک از آنها،اجازه نامه ی رسمی شوهر برای استفاده ی زوجه از نام خانوادگی او اصل و کپی شناسنامه ی پدر، جد پدری و یا شوهر در موارد 4 و 5 اصل و کپی سند ازدواج در مورد 5