مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"ثبت ازدواج خانم خارجی"

مدارک لازم برای ثبت ازدواج خانم خارجی و آقای ایرانی

مدارک لازم برای ثبت ازدواج خانم خارجی و آقای ایرانی عبارتند از:فرم تکمیل شده ی درخواست ثبت ازدواج،اصل و کپی شناسنامه ايراني زوج،اصل و کپی کارت ملی زوج اصل و دو سری کپی از پاسپورت هر دو نفر،اصل و دو سری کپی از مدرک اقامت معتبر زوج،اصل و کپی گواهی سلامت برای تایید سلامتي جسمي و روحي و نداشتن بيماري های واگيردار هر دو نفر،اصل و دو سری کپی از گواهي مسلمان شدن زوجه،اصل و دو سری کپی از عقدنامه ی شرعي صادر شده از طرف مراکز تأييد شده ی نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت متقاضیان،سه عدد عکس 4*3 جدید، تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده ی زوج ،هفت عدد عکس 4*3 جديد، تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره، پشت نويسي شده و مطابق قوانین شرع اسلامی برای زوجه،اصل و کپی گواهي تولد زوجه،اصل و کپی کارت شناسایی خارجی زوجه