مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"دستگاه POS"

مدارك لازم افراد حقیقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی

مدارك مورد نیازافراد حقیقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی (دستگاه POS) عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی قبض تلفن فروشگاه (برای دستگاه های کارت خوان ثابت)،اصل و کپی سند مالکیت سیم کارت (برای دستگاه های سیار)،اصل و کپی پاسپورت (برای اتباع خارجی)،مدارک تایید کننده ،نداشتن مطالبات معوق در بانک ها،مدارک تایید کننده ی نداشتن چک برگشتی ،اصل و کپی پروانه کسب و مجوزهای فعالیت، عاملیت یا نمایندگی، از نهادهای مربوطه،اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی و معتبر دارای کد رهگیری برای محل کسب

مدارك لازم متقاضیان حقوقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی

مدارك لازم متقاضیان حقوقی برای دریافت دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهی (دستگاه POS) عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه تمام اشخاص صاحب امضا طبق آخرین تغییرات روزنامه ی رسمی واحد صنفی،اصل و کپی کارت ملی تمام اشخاص صاحب امضا طبق آخرین تغییرات روزنامه ی رسمی واحد صنفی،اصل و کپی قبض تلفن فروشگاه،(برای دستگاه های کارت خوان ثابت)،اصل و کپی سند مالکیت سیم کارت (برای دستگاه های سیار)،اصل و کپی پاسپورت (برای اتباع خارجی صاحب امضاء)،مدارک تایید،کننده ی نداشتن مطالبات معوق در بانک ها،مدارک تایید کننده ی نداشتن چک برگشتی