مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"دفترچه بیمه"

مدارک لازم برای دریافت دفترچه بیمه ی تامین اجتماعی المثنی

مدارک لازم برای دریافت دفترچه بیمه ی تامین اجتماعی المثنی عبارت اند از:فرم ویژه ی درخواست دریافت دفترچه ی المثنی که در مرکز مربوطه موجود است ارائه ی لاشه ی دفترچه و گزارشات نیروی انتظامی در صورت وجود،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی شناسنامه،2عدد عکس 4*3 جدید، تمام رخ و مطابق با قوانین شرع اسلامی،برگه ی واریز جریمه ی صدور مجدد دفترچه (اگر بتوانید ثابت کنید که مفقودی یا مخدوش شدن دفترچه به دلایل غیر مترقبه (سیل، زلزله و ...)، جنگ و یا سرقت رخ داده است (با ارائه ی گزارش تایید نیروی انتظامی)، جریمه ی مربوطه از شما دریافت نخواهد شد.)

مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه تامین اجتماعی

مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه تامین اجتماعی شامل مدارک زیر می باشد. یک قطعه عکس ٤ * ٣ از بیمه شده یا مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان جهت الصاق به دفترچه درمان،کپی صفحات اول و دوم شناسنامه عکس دار و یا گذرنامه افراد تحت تکفل بیمه شده یا مستمری بگیر و اصل آنها.