مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی"

مدارک لازم شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی

مدارک لازم جهت شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی عبارتند از: حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه خودرودرمرکزتعویض پلاک میثم درتهران وشماره گذاری مرکزاستانها،ارائه کاردکس برای خودروهایی که توسط شرکتهای مجازواردشده اند،ارائه اسنادگمرکی(پروانه گمرکی یاگواهی نامه گمرکی)،پرداخت دیون دولتی(عوارض گمرکی-شهرداری-دارایی)