مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"علامت استاندارد"

مدارک لازم برای دریافت مجوز کاربرد علامت استاندارد بر روی محصولات تولیدی

مدارک لازم برای دریافت مجوز کاربرد علامت استاندارد بر روی محصولات تولیدی عبارتند از:فرم تکمیل شده ی درخواست مجوز کاربرد علامت استاندارد،مدارک ثبت شرکت و تغییرات روزنامه رسمی (صرفا باری شرکت ها یا متقاضیان حقوقی)،اصل و کپی مدارک تاسیس، جواز کسب و یا مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی مربوطه،اصل و کپی مدارک مربوط به ثبت نام یا علامت تجاري محصولات (در صورت وجود و نیاز)،فرم تکمیل شده ی پرسشنامه ی اطلاعات فنی محصولات،اصل و کپی مدارک کنترل کیفی محصولا، صادر شده توسط آزمایشگاه های تخصصی مربوطه (در صورت وجود و نیاز)،اصل و کپی مدارک تایید صلاحیت مدیر بخش کنترل کیفی بنگاه مربوطه (تاییدیه ی قبولی در آزمون های کتبی مربوطه)،اصل و کپی مدارک ایران کد مربوط به محصولات مورد درخواست (در صورت نیاز)