مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"نمایندگی شرکت خارجی"

مدارک لازم برای ثبت دفاتر نمایندگی یا شعب شرکت‌های خارجی

مدارک لازم برای ثبت دفاتر نمایندگی یا شعب شرکت‌های خارجی عبارتند از:اصل و کپی اساسنامه،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده ی شرکت ایرانی و شرکت خارجی در مراجع قانونی ذیربط،کپی آخرين گزارش مالي تاييد شده ی هر دو شركت،گزارش توجيهي مربوط به فعاليت هاي هر دو شركت و دلايل تقاضای ثبت شعبه در ايران، نوع و محل فعاليت شعبه، تعداد نيروي انساني ايراني و خارجي، روش تامين منابع ارزي و ريالي شعبه،درخواست كتبي هر دو شرکت با ارجاع به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ،فرم تقاضانامه ی ثبت نمایندگی خارجی،فرم تعهدنامه ی متقاضی ثبت نمایندگی خارجی،اصل و کپی شناسنامه ی متقاضی (مدیر عامل)،اصل و کپی کارت ملی متقاضی (مدیر عامل)،اصل و کپی گذرنامه (صرفا برای متقاضیان خارجی)،مدرک اثبات سابقه ی فعاليت مثبت شخص متقاضي در رابطه با فعالیت مربوطه،نامه ی معرفي شرکت خارجی از طرف وزارتخانه ی مربوطه