مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"ویزا"

مدارک لازم برای ویزای شینگن

مدارک مورد نیاز برای ویزای شینگن عبارتند از:فرم درخواست ویزا،شناسنامه و کارت ملی ایرانی،سه قطعه عکس ۴×۶،گذرنامه،اسناد ملکی،شغلی و مالی،بیمه مسافرتی

مدارک لازم جهت اخذ ویزا برای مهمان خارجی توسط شرکت ها و سازمان ها

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا برای مهمان خارجی عبارتند از:نام شرکت یا موسسه،نام مدیر عامل ،شماره شناسنامه و کد ملی مدیرعامل،آدرس محل کار،ایمیل (جواب درخواست شما به این آدرس ایمیل خواهد آمد.)،موضوع فعالیت شرکت،رآخرین تغیرات روزنامه رسمی شرکت،شماره ثبت شرکت، تقاضانامه با سربرگ شرکت و مهر مدیر عامل (در این تقاضا نامه شما نام مهمان های خارجی و علت سفر به ایران را باید توضیح دهید)

مدارک لازم برای دریافت ویزای بلند مدت دانشجویی فرانسه

مدارک لازم برای دریافت ویزای بلند مدت عبارتند از:رسید با نام کاربری،فرم درخواست ویزا،یک عدد عکس جدید، رنگی، پاسپورت بانضمام کپی تمام ویزاهای شنگن اخذ شده تا آن زمان و نیز کپی تمام مهرهای ورود و خروج، بر روی پاسپورت (های) قبلی و کنونی،شناسنامه،کارت ملی،کارت پایان خدمت،

مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی ایتالیا

برای دریافت ویزای دانشجویی ایتالیا نیاز به این مدارک می باشد:دو عدد عکس جدید، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روشن، در ابعاد 3.5 در 4.5 سانتی متر. باید توجه داشت که چهره فرد متقاضی در این عکس باید 70 تا 80 درصد فضای عکس را دربرداشته باشد،پاسپورت بانضمام کپی تمام ویزاهای شنگن اخذ شده تا آن زمان و نیز کپی تمام مهرهای ورود و خروج، بر روی پاسپورت (های) قبلی و کنونی،شناسنامه و کپی تمام صفحات با ترجمه ی رسمی یا غیررسمی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی ،کارت ملی و کپی آن با ترجمه ی رسمی یا غیررسمی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی ،کارت پایان خدمت و کپی آن با ترجمه ی رسمی یا غیررسمی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی ایتالیا

مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی ایتالیا عبارتند از:فرم درخواست ویزای کوتاه مدت: در بخش بعدی به تشریح در مورد این مدرک و نحوه ی ارائه ی آن توضیح داده شده است. این فرم رایگان است و در دو شکل A3 و A4 ارائه شده است، دوعدد عکس جدید، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روشن، در ابعاد 3.5 در 4.5 سانتی متر و بدون روتوش و تغییر. باید توجه داشت که چهره فرد متقاضی در این عکس باید 70 تا 80 درصد فضای عکس را دربرداشته باشد،پاسپورت بانضمام کپی تمام ویزاهای شنگن اخذ شده تا آن زمان و نیز کپی تمام مهرهای ورود و خروج، بر روی پاسپورت (های) قبلی و کنونی،اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه بانضمام ترجمه ی رسمی یا غیر رسمی آن به زبان ایتالیایی یا انگلیسی،اصل و کپی کارت ملی،کارت پایان خدمت، مدرک دال بر تحصیل در مدرسه یا دانشگاه یا مدرکی برا اثبات ثبت نام در سال آینده در مدرسه یا دانشگاه،

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی فرانسه

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی فرانسه شامل مدارک زیر می باشند: فرم درخواست ویزای کوتاه مدت،یک عدد عکس جدید، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روشن، در ابعاد 3.5 در 4.5 سانتی متر. باید توجه داشت که چهره فرد متقاضی در این عکس باید 70 تا 80 درصد فضای عکس را دربرداشته باشد،پاسپورت بانضمام کپی تمام ویزاهای شنگن اخذ شده تا آن زمان و نیز کپی تمام مهرهای ورود و خروج، بر روی پاسپورت (های) قبلی و کنونی،اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه ،اصل و کپی کارت ملی،کارت پایان خدمت، مدرک دال بر تحصیل در مدرسه یا دانشگاه یا مدرکی برا اثبات ثبت نام در سال آینده در مدرسه یا دانشگاه ،مدارک دال بر تمکن مالی و سابقه ی اجتماعی و کاری مثبت

مدارک لازم برای درخواست ویزای بلند مدت دانشجویی آلمان

مدارک لازم جهت درخواست ویزای بلند مدت دانشجویی آلمان عبارتند از:دوعدد فرم درخواست ویزای اقامت بلندمدت،دو عدد عکس جدید، گذرنامه ای، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روشن، در ابعاد 3.5 در 4.5 سانتی متر. باید توجه داشت که چهره فرد متقاضی در این عکس باید 70 تا 80 درصد فضای عکس را دربرداشته باشد،پاسپورت بانضمام دو عدد کپی تمام ویزاهای شنگن اخذ شده تا آن زمان و نیز کپی تمام مهرهای ورود و خروج، بر روی پاسپورت (های) قبلی و کنونی،شناسنامه بانضمام دو کپی از صفحات،کارت ملی بانضمام دو کپی،کارت پایان خدمت بانضمام دو کپی (توجه: دو نسخه کامل از اصل مدارک بالا بانضمام کپی آنها بطور جدا که یک نسخه حاوی اصل ترجمه تایید شده ی وزارت خارجه به زبان انگلیسی یا آلمانی نیز باشد باید ارائه شود. در هر نسخه باید یک فرم درخواست ویزای اقامت بلند مدت قرار گیرد.)،مدرکی دال بر پذیرش یا اقدام برای ثبت نام در موسسه ی آموزشی مربوطه،گواهی استفاده از مدت زمان مجاز مرخصی افراد شاغل بانضمام گواهی کار،مدارک دال بر تمکن مالی

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی هلند

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی هلند شامل مدارک زیر می باشند: فرم درخواست ویزای هلند،دو عدد عکس 3.5 در 4.5 سانتی متر، رنگی، جدید، زمینه سفید و از رو به رو،پاسپورت بانضمام کپی تمام ویزاهای اخذ شده تا آن زمان و نیز کپی تمام مهرهای ورود و خروج، بر روی پاسپورت (های) قبلی و کنونی در 5 سال گذشته،اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه به همراه ترجمه ی انگلیسی آن،اصل و کپی کارت ملی به همراه ترجمه ی انگلیسی آن،کارت پایان خدمت و کپی آن، برگه ی اشتغال به تحصیل در مدرسه یا دانشگاه،اصل و کپی مدارک شغلی،فیش حقوقی،پرینت حساب های جاری و پس انداز سه ماه اخیر،اجازه نامه ی کارفرما برای مرخصی در مدت سفر،سند واریز بیمه ی شغلی برای 6 ماه گذشته،پروانه ی کسب و کارت بازرگانی،پرینت حساب های جاری و پس انداز سه ماه اخیر، شخصی و شرکتی،حکم بازنشستگی، کارت بازنشستگی یا فیش حقوقی بازنشستگی،نامه ی رزرو هتل یا سند مالکیت در هلند، بیمه نامه ی پزشکی بین المللی ،بلیط رفت و برگشت هواپیما

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی آلمان

مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی آلمان شامل مدارک زیر می باشد: فرم درخواست ویزا،پرسشنامه ی حفاظتی امنیتی تکمیل شده و با امضاء،دوعددعکس جدید، رنگی، از چهره و سر فرد متقاضی، بدون هرگونه پوشش سر، زمینه روشن، در ابعاد 3.5 در 4.5 سانتی متر و بدون روتوش و تغییر. باید توجه داشت که چهره فرد متقاضی در این عکس باید 70 تا 80 درصد فضای عکس را دربرداشته باشد،پاسپورت بانضمام کپی تمام ویزاهای شنگن اخذ شده تا آن زمان و نیز کپی تمام مهرهای ورود و خروج، بر روی پاسپورت (های) قبلی و کنونی در 5 سال گذشته،اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،کارت پایان خدمت، مدرک دال بر تحصیل در مدرسه یا دانشگاه یا مدرکی برا اثبات ثبت نام در سال آینده در مدرسه یا دانشگاه،مدرکی دال بر انگیزه ی سفر بانضمام برنامه ی مشخص،اصل و کپی مدارک شغلی،مدرک دال بر رزرو هتل یا وجود یک دعوت کننده دارای محل اقامت بانضمام تعهدنامه یا مدارک دال بر تمکن مالی فرد متقاضی (مثلاً گردش حساب سه ماه اخیر در یک بانک ایرانی و ترجمه ی آن به زبان انگلیسی با مهر بانک، کارت اعتباری بین المللی شخصی مثل ویزا کارت، مسترکارت و پرینت گردش حساب های آن ها)،مدرک بیمه پزشکی بین المللی و بیمه ی بازگشت به کشور معتبر: این بیمه نامه باید تا مبلغ 30000 یورو برای پوشش هزینه های پزشکی، درمان و موارد مربوطه در طول مدت اقامت تنظیم شده باشد،اصل و کپی بلیط رفت و برگشت هواپیما

مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی هلند

مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی هلند عبارتنداز: فرم درخواست ویزا،چهارعددعکس 3.5 در 4.5 سانتی متر، پاسپورتی و جدید،اصل پاسپورت به همراه کپی تمام ویزاهایی که تا الان دریافت کردید + کپی تمام مهرهای ورود و خروج طی 5 سال قبل،شناسنامه،کارت ملی،کارت پایان خدمت،اصل ریز نمرات مقاطع تحصیلی قبلی و کپی آنها به همراه ترجمه ی انگلیسی،مدرک سابقه ی کار(بعضی از رشته ها مثل هنر نیاز به نمونه کار هم دارند)،مدرک زبان انگلیسی (آیلتس یا تافل: کارنامه و ...) رزومه ی کامل تحصیلی و شغلی به انگلیسی،نامه ی علاقه مندی به تحصیل یا همان نامه ی انگیزش تحصیلی به انگلیسی،نامه ی پذیرش دانشگاه،بلیط رفت و برگشت هواپیما