مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"کارت ملی"

مدارک لازم جهت دریافت کارت ملی

مدارک لازم برای دریافت کارت ملی عبارتند از شناسنامه عکس دار متقاضی و یک برگ فتوکپی از صفحه اول آن ، یک قطعه عکس 4*3 یا 6*4 با زمینه روشن که با سن جاری شما مطابقت داشته باشد و همچنین پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری ( در سال 95 ده هزار تومان )

مدارک لازم جهت صدور کارت ملی المثنی

مدارک موردنیازجهت صدور کارت ملی المثنی عبارتند از :اصل شناسنامه،یک قطعه عکس 4*3 با زمینه سفید بدون خدشه ،آدرس کد پستی محل سکونت فعلی،تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی ملی ،تکمیل فرم گزارش مفقود شدن کارت شناسایی ملی ،تکمیل پاکت پستی ویژه خدمات الکترونیک هویت ملی