مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"گمرک"

مدارک لازم برای دریافت مجوز ترخیص گمرکی مواد اولیه ی غذایی و آشامیدنی

مدارک لازم برای دریافت مجوز ترخیص گمرکی مواد اولیه ی غذایی و آشامیدنی عبارتند از:فرم درخواست کتبی دریافت مجوز ترخیص که باید در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء مدیر عامل باشد،فرم چک لیست مجوز ترخیص که باید در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء مدیر عامل باشد،اصل فاکتور یا invoice و دو عدد کپی آن،اصل و کپی گواهی بهداشت معتبر از سازمان های معتبر بهداشت کشور خارجی صادرکننده