مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"گواهینامه پایه دو"

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه پایه دو

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه پایه دو عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه عکسدار،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا گواهی معافیت تحصیلی یا هر مدرک تعیین کننده ی وضعیت خدمت سربازی برای مشمولین،4 عدد عکس 4*3 تمام رخ و جدید،رسید واریز مبلغ 40000 ریال به حساب وزارت كشور به شماره ۰۹/۷۴۱ ،رسید واریز مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب وزارت دارایی به شماره ۹۰۰۱۱ ،رسید واریز مبلغ ۸۰۰۰ ریال به حساب بهداری نیروی انتظامی به شماره ۹۴۰۱۰،رسید پرداخت نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بعنوان هزینه اتومبیل آزمایش در محل آزمون ،رسید واریز مبلغ 10000 ریال به حساب وزارت كشور به شماره ۰۹/۷۴۱ (صرفا برای هر بار شرکت مجدد در امتحان آئین نامه و آزمون عملی)