مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"گواهی فوت"

مدارک لازم برای گرفتن گواهی فوت

مدارک لازم برای گرفتن گواهی فوت عبارتند از:اصل و کپی شناسنامه فرد فوت شده ،اصل و کپی کارت ملی،گواهی فوت صادرشده توسط پزشک یا مرکز درمانی، مسئولین قبرستان و یا شهادت دو نفر شاهد با ارائه ی مدرک شناسایی معتبر و حضور در اداره ثبت احوال